Historielärarnas förening, Skånekretsen

Bilddesign: Fredrik Andersson

Skånekretsen

Historielärarnas Förening, Skånekretsen är en idéell förening för de som intresserar sig för historieämnet och historiskt lärande. Diadaktiska perspektiv är vårt fokus med historiska kunskaper, historiebruk och historiemedvetande som viktiga ingredienser.

Skånekretsen vill via arrangemang diskutera historieämnets ställning i skolan och besvara aktuella ämnesdidaktiska frågor. Vid våra återkommande historiedagar i Eslöv har vi diskuterat begrepp som historiekultur, historiebruk och historiemedvetande samt historieförmedling via exempelvis film har behandlats. Klassiska didaktiska frågor har dryftats som: Vad är bra och dålig historia? Vad är det som skall tas upp under en historiekurs?

Ansvarig utgivare: lars.andersson@eslov.se

Skånes historia!

 

Den 20/4 kommmer Gunnar Wetterberg till Eslöv för att föreläsa om Skånes historia.

 

 

Eslövsdag!

En ny historiedag planeras!