Årsmöte 2016

Årsmöte 2016

"Nya stadsarkivet" i Malmö

 

Måndagen den 11 april visar Karin Sjöberg på Malmö stadsarkiv deras nya lokaler.

Under visningen kommer hon att diskutera hur historielärare kan använda sig

av stadsarkivet. Efter visningen inleds årsmötesförhandlingarna.

 

Datum: 11/4

Tid: 16:00

Plats: Stadsarkivet i Malmö, Bergsgatan

 

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för årsmötet.

3. Dagordningens godkännande

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare

6. Godkännande av kallelse

7. Verksamhetsberättelsen presenteras.

8. Presentation av kassarapporten och budget.

9. Revisorernas berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

11. Val av kommande styrelse

-Val av ordförande för ett år

-Val av ledamöter för två år

12. Val av revisorer för ett år.

13. Val av valberedning för två år.

14. Förslag till aktiviteter för det kommande året.

15. Övriga frågor.

16. Ordförande avslutar årsmötet

 

 

Copyright © All Rights Reserved