Historielärarnas förening, Skånekretsen

andersson

Gunnar Wetterberg föreläser om Skånes historia

torsdag den 20 april kl 17:30

i medborgarhuset i Eslöv

 

Gunnar Wetterberg gästar Historielärarnas förening, Skånekretsen och Sparbanksstiftelsen Finn i medborgarhuset i Eslöv.

 

Gunnar Wetterberg är bland annat tidigare diplomat, utredare och direktör för kommunförbundet. Många har sett honom i det populära tv-programmet Fråga Lund. Numera ägnar han tiden åt att vara författare, samhällsdebattör och föreläsare. Han har bland annat skrivit biografier över Axel Oxenstierna och Arvid Horn. Nu i vår är Gunnar Wetterberg aktuell med sin nya bok Skånes historia del II.

 

Välkomna till en spännande föreläsningskväll!

 

 

Anmälan:

Maila styrelseledamoten Marianne Sjöland. Skriv ert namn och var ni bor.

marianne.sjoland@hist.lu.se

 

 

Föreläsningen är ett samarbete mellan Historielärarnas Förening, Skånekretsen och Sparbanksstiftelsen Finn.

Årsmöte

 

Historielärarnas förening, Skånekretsen kallar till årsmöte

20/4 klockan 16:30 - Medborgarhuset i Eslöv

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för årsmötet.

3. Dagordningens godkännande

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare

6. Godkännande av kallelse

7. Verksamhetsberättelsen presenteras.

8. Presentation av kassarapporten och budget

.9. Revisorernas berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

11. Val av kommande styrelse-Val av ordförande för ett år -Val av ledamöter för två år

12. Val av revisorer för ett år.

13. Val av valberedning för två år.

14. Förslag till aktiviteter för det kommande året.

15. Övriga frågor.

16. Ordförande avslutar årsmötet

I KORTHET

 

Datum: 20/4

 

Tid: 17:30

 

Plats: Medborgarhuset i Eslöv

 

Anmälan i förväg till: marianne.sjoland@hist.lu.se