Historielärarnas förening, Skånekretsen

vel augue

Årsmöten

2015

Årsmötet kommer att genomföras

2014

I anslutning till föreningens årsmöte, fick vi nöjet att lyssna till en föreläsning av professorn Lars Berggren. Platsen var arbetarrörelsens arkiv och vi fick även att få en genomgång av arkivet

Klicka här för mer information!

2013

Årsmötet genomfördes efter en temadag om den arabiska våren. Över 80 lärare lockades till temadagen.Arrangörer var förutom Skånekretsen Den Globala Skolan. Följande personer föreläste: Per Jönsson, Utrikespolitiska institutet. Rickard Lagervall, islamolog och Michael Krona, doktor i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Klicka här för mer information!

2012 årsmöte genomfördes i samarbete med Den Globala Skolan.

Går det att se några långa bestående linjer i historien för mellanöstern för att kunna förutspå framtiden? Om bland annat dessa frågor diskuterarade Jan Hjärpe, professor emeritus under sin föreläsning. Rubriken för föreläsningen var "Efter den arbiska våren - historiens återkomst?"

Klicka här för mer information!

2011 årsmöte genomfördes i Helsingborg på Dunkers kulturhus. Efter mötesförhandlingarna föreläste Bo Persson, Axel Hultman och Ing-Marie Danielsson Malmros. När föreläsarna var klara kunde vi besöka Bernadotteutställningen "Konsten att bli kung".

2010 gästades vi av arkeologen Anders Högberg som förde en intressant och lärorik diskussion kring civilisationens vagga. Anders föreläste även kring ursprunget för den moderna människan och de erfarenheter som är gjorda vid utgrävningarna i Sydafrika. Klicka här för mer information!

2009 årsmöte genomfördes på Katedralskolan i Lund, där Bengt Nilson och Håkan Danielsson informerade om spetsutbildningen i Historia.

2008 hade vi i samband med en temadag om Ryssland. Dagen inleddes med föredrag av Bo Pellnäs, militärpolitisk debattör, och Elisabeth Hedborg, frilansskribent. Efter en passande rysk lunch föreläste statsvetarprofessor Bosse Petersson och Johan Dietsch, fil dr i historia.

2007 gästades årsmötet av Vagn Oluf Nielsen, tidigare lärare vid Danmarks Pedagogiska Universitet och mångårig lärarutbildare i historia. Nielsen berättade om den danska kanondebatten och dess konsekvenser.

2006 årsmöte samtalade Jonas Ljungberg (studierektor, docent vid ekonomisk-historiska institutionen) kring globaliseringen. Frågeställningen var ”Har dagens globalisering gått längre än år 1914?”

2005 årsmöte hölls i Katedralskolan i Lund där vi gästades av ordföranden i HLF nämligen Hans Albin Larsson. Hans Albin berättade om arbetet med kursplanerna på skolverket.

Verksamhets-

berättelser

Under åren har Skånekretsen bjudit in en mängd föreläsare. Här ovan Jan Hjärpe.

Läs mer om Skånekretsens

verksamhet under åren

2005 och framåt

Klicka här!