Historielärarnas förening, Skånekretsen

Eslövsdag 15 Augusti

Rätt mätt i Eslöv!

I april genomfördes de första nationella proven i årskurs 6 och 9. Till hösten presenterar Skolverket ett bedömningsstöd för kunskapskraven om källanvändning i historia 1a1 och 1b.

Några av följande frågor kommer att diskuteras under dagen; Är det bra eller mindre bra provfrågor som presenteras från de nationella proven? Fördelar och nackdelar med gemensamt prov? Kommer det nationella prov till gymnasiet? Går det att uppnå likvärdig bedömning och varför är det viktigt? Varför kommer nationella prov nu?

Under dagen i Eslöv kommer konkreta exempel från arbetet med de nationella proven i historia utifrån autentiska elevsvar att presenteras. Vi kommer även att få en jämförande utblick mot de finska studentproven. Kom till Eslöv och bilda dig en uppfattning om de nationella proven och bedömningsstöden i historia.

Välkommen!

Styrelsen i Historielärarnas förening

Skånekretsen

Föreläsare

Följande föreläsare medverkar:

Fredrik Alvén, grundskollärare i Lund, fil.lic., provkonstruktör för de nationella proven.

Cecilia Axelsson, universitetslektor Malmö högskola, ansvarig för gymnasiets bedömningsstöd

Per Eliasson, professor Malmö högskola

Per Gunnemyr, gymnasielärare i Gävle, fil.lic.

Anders Jönsson, docent i utbildningsvetenskap, Kristianstad högskola

David Rosenlund, gymnasielärare Malmö, fil.lic., provkonstruktör för de nationella proven.

Tider

08.45-09.00 Inledning och presentation av dagen Lars Andersson Hult ordförande i Skånekretsen

09.00-09.45 Per Eliasson Vad ska bedömas i historia – och varför?

09:50-10.10 Kaffe

10.10-10.55 Per Gunnemyr Hur påverkas historielärare av nationella prov i historia?

11.00-11.50 Fredrik Alvén och David Rosenlund Nationella provet årskurs nio

11.50-13.30 Lunch

13.30-14.15 Anders Jönsson Att åstadkomma en likvärdig bedömning och betygsättning

14.20-15.15 Cecilia Axelsson Bedömningsstöd för gymnasiet

15.15-16.00 Avslutande diskussion och frågestund

Anmälan

Anmälan sker per e-mail till vår kassör:

anders.hogberg@lnu.se

Du bekräftar din anmälan genom att sätta in anmälningsavgiften 500 kronor

på Historielärarnas förenings, Skånekrets plusgirokonto i Nordea, nummer: 263629-8. Glöm inte att ange samma avsändare vid inbetalningen som vid anmälan. Om du är medlem - ange medlemsnummer!

Frågor kring dagen?

Maila: lars.andersson@eslov.se

Vill du bli medlem i Historielärarnas förening?

Sätt in 285:- på Plusgiro 19 23 44-0, Historielärarnas Förening. Ange namn, adress och e-postadress.

För studenter är medlemskapet kostnadsfritt första året och därefter gäller halv avgift.

Kontakta någon i styrelsen för registrering som student.

Följande år som student är avgiften 140:-.