Historielärarnas förening, Skånekretsen

Vi har problem med denna sida och vi arbetar med att återställa den!!

Eslövsdag 12 Augusti

Historia i mångfaldens klassrum!

Som historielärare skapar vi lustfyllda, intresseväckande, problematiserande och meningsfulla lektioner. Ibland använder vi oss i undervisningen av referenser som utgår från kollektiva minnen som kanske inte alltid delas av eleverna. Det kan bero på att vi tillhör olika generationer, har olika social bakgrund eller andra identiteter. Årets ”eslövsdag” kommer att diskutera hur man kan arbeta i mångfaldens klassrum. Under dagen kommer vi att diskutera frågor som:

Vad betyder begreppet mångfald? Vad betyder det när vi undervisar i historia? Hur kan man utgå från elevernas förutsättningar utan att för den sakens skull tillskriva eleverna identiteter?

En annan förhoppning med dagen är att det oprecisa begreppet mångfald kommer att redas ut.

För den lärare som vill ligga steget före, finns inget bättre sätt än att delta i Skånekretsens årliga fortbildningsdag i Eslöv.

Välkommen!

Styrelsen i Historielärarnas förening

Skånekretsen

Föreläsare

Följande föreläsare medverkar:

Anders Högberg, docent i Arkeologi, Linnéuniversitet

Per Eliasson, professor i historia, Malmö högskola

Kenneth Nordgren, universitetslektor, Karlstad universitet

Anette Petersson, grundskolelärare i Malmö 

Susanna Sj;strand, grundskolelärare i Malmö

Tider

08.45-09.00 Inledning och presentation av dagen Lars Andersson Hult ordförande i Skånekretsen och kommunstyrelsens ordförande Cecilia Lind

09.00-09.45 Anders Högberg Några tankar om hur det förflutna kan forma förståelser av mångfald".

09:45-10.10 Kaffe

10.10-11.00 Kenneth Nordgren Kan historieundervisningen lära oss något om vår mångkulturella samtid?

11.05-11.50 Anette Persson Romer känner jag men har aldrig sett samer

11.50-13.00 Lunch

13.05-13.50 Per Eliasson Historia för nyanlända

13.55-14.35 Susanna Sjöstrand Svenska språket och historia

14.35-15.15 Avslutande diskussion och frågestund

Anmälan

Det finns platser kvar! 

Frågor kring dagen?

Maila: lars.andersson@eslov.se

eller: anders.hogberg@lnu.se

Vill du bli medlem i Historielärarnas förening?

Sätt in 285:- på Plusgiro 19 23 44-0, Historielärarnas Förening. Ange namn, adress och e-postadress.

För studenter är medlemskapet kostnadsfritt första året och därefter gäller halv avgift.

Kontakta någon i styrelsen för registrering som student.

Följande år som student är avgiften 140:-.

Herbert Felixinstitutet

Dagen är ett samarbete mellan Skånekretsen och Herbert Felixinstitutet.

Eslövsdagen 2014 lockade historielärare, arkeologer och andra intresserade från skilda platser, alltifrån Norrköping till Trelleborg. Historiedagen var ett samarbete mellan Skånekretsen och Herbert Felixinstitutet.

Dagen inledes med välkomsttal av Skånekretsens ordförande Lars Andersson Hult och kommunstyrelsens ordförande i Eslöv Cecilia Lind.