Eslövsdag 2015

Conec

Ny historiedidaktisk dag i Eslöv

13/8

Bakgrund

 

Sättet att använda historia sker inom varje individ men även på en kollektiv nivå. Det kollektiva historiebruket kan ses under en fotbollsmatch, i datorspel, i historiska spelfilmer, tv-serier, tidskrifter och så vidare. I kursplanen för grundskolan och ämnesplanen för gymnasiet för historieämnet har historieanvändning en tydlig plats. Under Eslövsdagen i augusti kommer vi att fokusera på hur frågor kring historiebruk och bedömning av detta kan hanteras.

 

Denna historiedag blir den tolfte i rad som arrangeras av Historielärarnas förening, Skånekretsen.

 

Det finns några platser kvar!!!

 

Kostnad: 500 kronor - lunch ingår

 

Lokal: Medborgarhuset i Eslöv

 

 

Föreläsare:

Ingmarie Danielsson Malmros, lektor Malmö högskola

Per Eliasson, professor Malmö högskola

Per Gunnemyr, fil lic, provkonstruktör för de nationella proven

Joel Rudnert , forskarstuderande, provkonstruktör för de nationella proven

Marianne Sjöland, forskarstuderande, Lunds universitet

Tider:

08.45-09.00 Inledning och presentation av dagen Lars Andersson Hult ordförande i Skånekretsen

09.00-09.45 Ingmarie Danielsson Malmros "Det var en gång... berättelsens förmåga att synliggöra olika tolkningar av det förflutna"

09:45-10.10 Kaffe

10.10-11.00 Marianne Sjöland – "Historiebruk och populärhistoria",

11.05-11.50 Per Eliasson: ”Om Skolverkets övningar i historiebruksanalyser”

11.50-13.00 Lunch

13.05-13.50 Joel Rudnert – Barn tänker om tid år 1-6./

13.55-14.35 Per Gunnemyr: Om kursprovet i historia för gymnasiet

14.35-15.15Avslutande diskussion och frågestund

 

I korthet:

Datum: 13/8

Plats: Medborgarhuset i Eslöv ( http://www.medborgarhuset.com)

Kostnad: 500 kronor - lunch ingår

Sista dag för anmälan: Det finns några platser kvar!!!

Anmälan:

 

Anmälan sker per e-mail till vår kassör:

 

anders.hogberg@lnu.se

 

Du bekräftar din anmälan genom att sätta in anmälningsavgiften 500 kronor

på Historielärarnas förenings, Skånekrets plusgirokonto i Nordea, nummer: 263629-8. Glöm inte att ange samma avsändare vid inbetalningen som vid anmälan.

 

Frågor kring dagen?

 

Maila: lars.andersson@eslov.se

 

 

Copyright © All Rights Reserved