Historielärarnas förening, Skånekretsen

Historielärarnas prov

Sedan några år tillbaka har ett antal historielärare i Skåne arbetat för att skapa ett gemensamt historieprov som täcker in A-kursen. Historieprovet har sedan ägt rum på ett gemensamt datum ute på de olika skolorna. Provet kallades förut för Skåneprovet.

Provet 2013 genomförs i maj. Detta var det sista provet.

Klicka gärna in på hemsidan för att veta mer om provet:

                                     http://www.historieprov.se/

Elever från Trelleborg till Gävle skriver Historieläranas prov.

Bilderna ovan är från Bergagymnsiet i Eslöv 2010 som har skrivit gemensamt prov i historia årligen sedan år 2000.