Årsmöte och temadag 29/1

 

 

 

 

Det nya Mellanöstern efter den arabiska våren

29/1 Det nya Mellanöstern efter den arabiska våren

Beskrivning

Seminariet syftar till att ge en allmän och fördjupad kunskap om vad som har hänt i Mellanöstern efter den arabiska våren.

 

Medverkande:

 

Per Jönsson, Utrikespolitiska institutet, historiker, statsvetare och tidigare utrikesskribent på Dagens Nyheter. Han är expert på stormaktspolitik med huvudsaklig inriktning på Mellanöstern, i synnerhet Palestina-Israel-konflikten och Iran.

 

Per är också expert på analys av politisk terrorism. Vi får en historisk översikt av Mellanöstern och det regionala maktspelets risker och konsekvenser.

 

Rickard Lagervall,islamolog vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet samt lärare i religionsvetenskap på Halmstad högskola. Han medverkar även som kulturskribent i Sydsvenskan.

 

Rickard kommer att diskutera förhållandet mellan religion och politik, islamistiska rörelsers nya maktpositioner i flera länder och hur dessa rörelser tvingas anpassa sig till de nya förhållandena i Mellanöstern.

 

Michael Krona är doktor i Medie- och kommunikationsvetenskap och arbetar som universitetslektor vid Malmö Högskola. Han har medverkat i både radio och TV i frågor som rör mediers betydelse för social utveckling.

 

Michael kommer att tala om politisk aktivism och mobilisering genom bland annat sociala medier. I väst har revolutionerna i flertalet Arabländer under de senaste två åren ofta framställts som "Twitter-revolutioner" och hyllningarna till sociala mediers betydelse har varit många. Detta är dock en bild av sanningen som behöver nyanseras och därför ägnas föreläsningen åt att visa hur användningen av sociala medier hänger samman med kulturella och politiska förutsättningar, och att revolutionerna snarare är ett samspel mellan medborgares engagemang och regionens föränderliga sociopolitiska tillstånd.

 

Program för dagen

Kl.08.30-09.00  Kaffe, registrering och välkomnande avDGS och Historielärarnas förening, Skånekretsen

Kl.09.00-10.15 Per Jönsson

Kl.10.15-10.45 Fika

Kl.10.45-12.00 Michael Krona

Kl.12.00-13.15 Lunch

Kl.13.15-14.30 Rickard Lagervall

Kl.14.30-15.00 Fika

Kl.15.00-15.30 UR-info

 

Kl. 16:00 Årsmöte Historielärarnas förening, Skånekretsen

 

 

  

Målgrupp: Lärare alla stadier, skolans ledning, kommunala beslutsfattare samt lärarstuderande.

Tid: Tisdagen 29 januari 2013 klockan 8.30-16.00. Årsmötet: 16:00

Plats: Malmö Högskola, Orkanen, sal D328

Sista anmälningsdag: 22 januari 2013 www.denglobalaskolan.com genom det anmälningsformulär som finns i anslutning till varje seminarium.

 

Ingen avgift. Fika ingår. Lunch bekostas av deltagarna själva

 

Arrangör: Den Globala Skola och Historielärarnas förening, Skånekretsen

 

Information:

 

Ingela Roos

ingela.roos@denglobalaskolan.com

Mobil:073-5803438

Lars Andersson Hult

lars.andersson@eslov.se

Mobilnr:070-9922474

  

___________________________________________________________________________

Årsmöte cirka 16:00 (efter föreläsningarna)

Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för årsmötet.

3. Dagordningens godkännande

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare

6. Godkännande av kallelse

7. Verksamhetsberättelsen presenteras.

8. Presentation av kassarapporten och budget.

9. Revisorernas berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

12. Val av kommande styrelse

-Val av ordförande för ett år
-Val av ledamöter för två år

14. Val av revisorer för ett år.

15. Val av valberedning för två år.

17. Förslag till aktiviteter för det kommande året.

18. Övriga frågor.

19. Ordförande avslutar årsmötet

 

Verksamhetsberättelse för år 2012

 

 

Vårens årsmöte genomfördes efter en temaföreläsning om den arabiska våren. Gästföreläsare var Jan Hjärpe som diskuterade inför ett trettiotal åhörare. Föreläsningen genomfördes med ett samarbete mellan Skånekretsen och Den Globala Skolan.

 

Följande personer blev invalda i styrelsen  Francesca Eklund - Musikgrundskolan Synkopen i Helsingborg, Per Eliasson - Malmö högskola, Anders Högberg – sydsvensk arkeologi i Kristianstad . Styrelsen väljs för en tvåårsperiod så att hälften (tre) av ledamöterna utses det ena året och hälften påföljande år. Den andra delen av styrelsen är; Bo Persson – Ekbackeskolan i Osby, Susanna Sjöstrand - Malmö friskola, Fredrik Alvén – Gunnesboskolan i Lund. 

Lars Andersson – Bergagymnasiet i Eslöv (ordförande ett år).

 

Skånekretsen gemensamma prov för A-kursen, ”Historielärarnas prov”, genomfördes under maj månad. Inget prov konstruerade för de nya kurserna.

 

Eslövsdagen 2012 lockade  ett sextiotal historielärare från skilda platser i Sverige. Temat var Utvecklingslinjer, förändringsprocesser, källor, att använda historia, begrepp utifrån kursplanerna. Arkeolog och fil.dr. Anders Högberg stod för den första programpunkten och berättade om människans ursrung. Anders Högberg diskuterade den aktuella arkeologiska forskningen i förhållande till den eviga frågan om människans ursprung. Professor Klas-Göran Karlsson gav en föreläsning om Sovjetunionens sönderfall.  En fråga som tidigare ofta inte hunnits med i historieundervisningen men nu måste behandlas. Som en strävan att utveckla samband och sammanhang betonas både i grundskolans och gymnasiets planer de långa linjernas historia, vilket uttrycks som utvecklingslinjer eller förändringsprocesser. Två sådana långa linjer presenteras av professor Christina Florin som tog upp jämställdhetsfrågor och miljöhistorikerna Per Eliasson som tog upp energifrågor, båda utifrån långa perspektiv. Historielärarna och provkonstruktörerna Fredrik Alvén och David Rosenlund stod för den sista programpunkten där de presenterade de nationella proven som kommer våren 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ultrices posuere cubilia Curae;

Historielärarnas förening, Skånekretsen